Vad betyder Arbetskraft?

Arbetskraft betecknar antingen de arbetsföra i en viss befolkning eller den tjänst som en anställd säljer till en arbetsgivare på en arbetsmarknad. Arbetskraften räknas i dag som det viktigaste av samhällets produktionsmedel. Arbetskraften definieras i Sverige som de arbetsföra personer i befolkningen i åldrarna 15-74 år (ej i värnplikt, i fängelse, utbildning etcetera). Denna grupp be.. Läs vidar på Wikipedia

förmåga att arbeta(kollektivt för) de människor som har eller söker arbete: god tillgång på arbetskraft

Synonym till Arbetskraft?

arbetare, arbetsfolk, folk, personal, anställda, arbetsstyrka; arbetsmarknad; arbete, arbetsförmåga


Läs mer om "Arbetskraft" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Levantisk, Martyr, Platt, Kejserlig, Opartiskhet, Elanslutningspunkt, Missgynnande