Vad betyder Arbetskonflikt?

En arbetskonflikt är en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetskonflikten kan ta sig uttryck i form av stridsåtgärder som strejk, lockout eller blockad. En arbetskonflikt kan ha sin grund i lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, arbetstid och liknande. == JuridikRedigera == Hanteringen av konflikter om arbetsvillkor har allt sedan 1920-talet så gott som utan undantag reglerats mell.. Läs vidar på Wikipedia

situation när en arbetstvist inte har kunnat lösas och man har satt i gång stridsåtgärder (strejk, lockout, blockad eller dylikt)

Synonym till Arbetskonflikt?

strejk, nedläggning av arbete, arbetsnedläggelse, sittstrejk; lockout, avstängning från arbete, blockad


Läs mer om "Arbetskonflikt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Munkstol, Nihilism, Tipi, Slingback, Sintra, Terrorist, Pantomimisk