Vad betyder Arbetshypotes?

Arbetshypotes är ett begrepp som inom vetenskapligt arbete beskriver ett antagande, som kan antas ge en korrekt bild av verkligheten. Värdet av detta ligger i dess förmåga att kunna ligga till grund för en vald arbetsmetod. Den kan således användas för att på ett givande sätt ordna en viss mängd data, strukturera en begreppsbildning eller för att ligga till grund för utformningen av v.. Läs vidar på Wikipedia

(i vetenskap) provisorisk hypotes som läggs till grund för fortsatt forskning

Synonym till Arbetshypotes?

provisorisk hypotes, provisoriskt antagande


Läs mer om "Arbetshypotes" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ansa, Armband, Lysin, Fregatt, Heller, Adoptiv, Dumdryg