Vad betyder Arbetsgivare?

En arbetsgivare är en juridisk eller fysisk person som upprättar ett anställningsavtal med en arbetstagare om att mot en viss bestämd ersättning erhålla en arbetsprestation av den senare. Ibland används begreppet arbetsköpare istället, åsyftandes att man köper människors arbetskraft. Arbetstagare beskrivs då som arbetssäljare, då de säljer sin arbetskraft. I svensk lagstiftning ses.. Läs vidar på Wikipedia

den som har någon i sin tjänst || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Arbetsgivare?

företagare, chef, patron, disponent, husbonde, mäster, principal, uppdragsgivare, arbetsköpare


Läs mer om "Arbetsgivare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Alerts, Ornat, Legitimationshandling, Nyckel, Benrangel, Perforerad, Itinerarium