Vad betyder Arbetsamhet?

Se arbetsam

Synonym till Arbetsamhet?

flit, strävsamhet, idoghet, nit


Slumpvalda ord:

Landstingsskatt, Additionsmaskin, Hi, Fluktare, Skaplig, Arbetsmedicin, Styrning