Vad betyder Arbetsam?

som gärna arbetar, flitig och energisk som kräver mycket arbete och tålamod, jobbig, besvärlig || -t; -mare

Synonym till Arbetsam?


1. mödosam, arbetskrävande, ansträngande, jobbig, slitsam, besvärlig, tröttsam, arbetsfylld, fylld av arbete
2. flitig, energisk, driftig, ambitiös, trägen, ihärdig, idog, nitisk, strävsam


Slumpvalda ord:

Klinka, Nominell, Idem, Drinkstuga, Bortoperera, Framfusighet, Demiurg