Vad betyder Arbeterska?

(numera mindre vanligen) kvinnlig arbetare || -n; arbeterskor

Synonym till Arbeterska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Motvilligt, Linjearbetare, Parkeringsficka, Kokarreaktor, Diversitet, Hybrid, Folklynne