Vad betyder Arbeterska?

(numera mindre vanligen) kvinnlig arbetare || -n; arbeterskor

Synonym till Arbeterska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Afrikaans, Arvfejd, Progressivitet, Allusion, Drift, Signaturmelodi, Deifiera