Vad betyder Arbete?

Uppslagsordet arbetsliv pekar hit se också Prevent för tidskriften med detta namn. Se även Fysikaliskt arbete. Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. En människas resurser för att utföra arbete kallas arbetskraft. Ur ekonomiskt perspektiv skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete. Till det obetalda arbetet kan man bero.. Läs vidar på Wikipedia

det att arbeta; anställning; verk, produkt, skrift: Strindbergs samlade arbeten; (term i fysiken) energi som åtgår för förflyttning av kroppar || -t; -n

Synonym till Arbete?


1. verksamhet, sysselsättning, syssla, jobb, kneg, göromål, göra, gärning, insats, värv, förvärvsarbete; arbetstillfälle, jobbtillfälle; ansträngning, möda, strävan, knog, slit; arbetsuppgift
2. tjänst, plats, anställning, befattning, yrke
3. arbetsplats, jobb, arbetsställe
4. produkt, alster, verk, utförande, opus, skrift, konstverk
5. mekanisk energi, effekt
Motsatsen till Arbete


1. vila, ledighet, avkoppling


Läs mer om "Arbete" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ballongsegel, Dimgestalt, Baktanke, Plantera, Reformistisk, Inbuktning, Finkamma