Vad betyder Arbetare?

Arbetare hos insekterna hittas på arbetare (insekter) I svensk statistik och politisk debatt räknas de som arbetare (jobbare) vars yrken hör hemma i ett LO-förbunds kollektivavtalsområde. Gränslinjen mellan arbetare och tjänsteman gick länge huvudsakligen mellan industri- och tjänsteproduktion, men allteftersom svenska industriarbetare har blivit mer kvalificerade och fått högre löner.. Läs vidar på Wikipedia

anställd som utför kroppsarbete eller jämförligt arbete (gränsen mellan arbetare och tjänstemän är numera ofta svår att dra) (zoologisk term) steril hona hos samhällsbildande insekter || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Arbetare?

jobbare, arbetstagare, löntagare, kollektivanställd, anställd, knegare, proletär


Läs mer om "Arbetare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ankdamm, Skyt, Honhund, Skyddsande, Varvad, Passage, Stimulus