Vad betyder Arbeta?

jobba, tjänstgöra; bearbeta, tekniskt behandla; arbeta för något verka för || -de

Synonym till Arbeta?


1. utföra ett arbete, vara verksam, verka, jobba, knega, tjänstgöra, förvärvsarbeta, syssla, operera, prestera; bemöda sig, anstränga sig, knoga, streta, gno, slita, slava, släpa
2. fungera, funktionera, vara igång, gå
3. bearbeta, tekniskt behandla, bereda, knåda
4. arbeta för verka för, gå in för; arbeta in 1 lägga in, passa in 2 knåda in 3 ta igen; arbeta sig upp vinna framgång, komma på grön kvist; arbeta över arbeta på övertid
Motsatsen till Arbeta


1. vila, vara ledig, koppla av


Läs mer om "Arbeta" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Drog, Cacheminne, Straxt, Farmaka, Picot, Nyreligiositet, Potatisgrodd