Vad betyder Arameiska?

Arameiska är ett semitiskt språk som mellan åren 800 f.Kr. och 600 e.Kr. spred sig i Syrien och Mesopotamien (Beth Nahrin). Arameiska ersatte akkadiskan Idag talas nyarameiska dialekter för det mesta av assyrier/syrianer Arameiskan är indelad i flera dialekter av vilka syriskan är den mest kända, som fortfarande används i både skrift- och talspråk i norra Mesopotamien. Andra dialekter so.. Läs vidar på Wikipedia

ett semitiskt språk som talades bland annat av judarna på Jesu tid, och i nutiden av många assyrier (se detta ord 2) || -n

Synonym till Arameiska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Osportslig, Stigort, Avplaning, Spegelbricka, Dipp, Vigvam, Barvinter