Vad betyder Aptit?

Aptit är människors och djurs psykiska behov av att äta. Aptit sammanfaller ofta, men inte alltid, med hunger... Läs vidar på Wikipedia

matlust; smak (för något), lust att ta för sig: aptit på livet || -en

Synonym till Aptit?

matlust, lust att äta; smak, smak för något, åstundan, begär, lust, hunger, törst


Läs mer om "Aptit" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Martialisk, Delegera, Har, Inslagsplats, Tillbakaverkande, Flintskalle, Provensalsk