Vad betyder Aptering?

Aptering betyder i skogsbruket, virkestillredning, kapning av en stam till stockar som maximerar det ekonomiska utbytet av trädet. Det är var apteringen sker, direkt i skogen eller först vid vägkanten eller industrin, som är den stora skillnaden mellan den nordiska kortvirkesmetoden och den typ av helstamsskogsbruk som bedrivs i Nordamerika. == Svenska förhållanden == I Sverige apteras ma.. Läs vidar på Wikipedia

Se aptera

Synonym till Aptering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Avbytare, Huvudvillkor, Socionom, Parabolisk, El, Tankfullhet, Inneha