Vad betyder Approbation?

Approbation är ett högtidligare och specialiserat uttryck för godkännande av en auktoritativ instans av en åtgärd. == Approbation av präster i romersk-katolska kyrkan == Enligt den romersk-katolska kyrkans kanoniska ratt är approbation den handling genom vilken en biskop eller annan högre instans ger tillåtelse för en präst att utöva sitt ämbete. Approbationsinstitutet, av särskil.. Läs vidar på Wikipedia

godkännande || -en; -er

Synonym till Approbation?

godkännande


Läs mer om "Approbation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sorgligt, Kylskadad, Favoritism, Percentil, Narraktighet, Gnola, Eruktation