Vad betyder Appreciering?

Appreciering är värdeökningen på en valuta med rörlig växelkurs. Appreciering av en valuta medför att dess pris stiger i förhållande till andra valutor. Värdeökningen gör import billigare till valutaområdet, men försämrar exportnäringens konkurrenskraft. Motsatsen till appreciering är depreciering. Motsvarande begrepp vid fast växelkurs är revalvering. Vid revalvering ökar en v.. Läs vidar på Wikipedia

Se appreciera

Synonym till Appreciering?

penningvärdestegring, uppvärdering, uppskrivning av valutan, uppskrivning, revalvering, deflation


Läs mer om "Appreciering" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/svenska-lexikon.se/index.php on line 725