Vad betyder Apportemission?

En apportemission innebär att betalning för nyemitterade aktier i ett bolag erläggs med annan egendom (annan egendom sätts in i bolaget), apportegendomen, än kontanter. Apportegendomen kan i princip utgöras av vilken tillgång som helst, såsom aktier, fastigheter, maskiner, patent och uppfinningar. Ett exempel på en apportemission är när ett företag köper ett annat, och de köpta aktie.. Läs vidar på Wikipedia

emission av aktier som betalas med annat än pengar (se föregående ord), förekommer bland annat när ett företag köper ett nytt dotterbolag

Synonym till Apportemission?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Studiegrupp, Rugg, Aforistiker, Frambringande, Cession, Masterexamen, Lydkung