Vad betyder Apportegendom?

Apportegendom är annan egendom än pengar som tillförs vid en aktiebolagsbildning. Exempel är aktier, varulager, fastighet, fordon, maskiner, patent, uppfinningar. Endast egendom av nytta för bolaget får användas som apportegendom. När ett aktiebolag, A, köper ett annat aktiebolag, B, och betalar aktieägarna i B med nyemitterade aktier i A, sägs en apportemission föreligga. Jämför med.. Läs vidar på Wikipedia

fastigheter, maskiner etcetera som används som betalning i stället för pengar vid apportemission

Synonym till Apportegendom?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hedra, Havsvatten, Ollonpistol, Babbla, Karbonsyra, Intressant, Bakslag