Vad betyder Apport?

= == = Betalning av aktiekapital genom apport Apport innebär att någon tecknar aktier i ett aktiebolag med rätt och/eller skyldighet att som betalning för aktien tillskjuta annan egendom än pengar. Den egendom som tillförs kallas apportegendom. Alla typer av egendom som kan redovisas och vara till nytta i bolagets verksamhet och som kan bokföras som en tillgång i bolaget kan godkännas so.. Läs vidar på Wikipedia

(kommandorop till hund) apportera!apportering || -en

Synonym till Apport?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Festbelysning, Sparid, Salopp, Legat, Ortoped, Sammandragande, Ism