Vad betyder Appellera?

vädja (till högre domstol, till någons goda hjärta etcetera) || -de

Synonym till Appellera?

vädja, rikta appell, bönfalla; väcka sympati, tilltala


Slumpvalda ord:

Morbror, Empiri, Frampressa, Fenomenalism, Grisaille, Katalysatorrenare, Avhandling