Vad betyder Appellativ?

(språkvetenskaplig term) artnamn, substantiv som är gemensamt namn för alla föremål av samma slag (till exempel 'hund', 'stol') || -et; pl. = el. -er, best. pl. -en resp. -erna

Synonym till Appellativ?

(språkvet.) artnamn


Slumpvalda ord:

Praktikalitet, Poliskund, Nagelband, Adonis, Ojoj, Grundligt, Ackulturation