Vad betyder Appell?

tillrop, vädjan; lystringssignal(juridisk term) vädjan om att ett mål skall upptas av högre domstol; utan appell utan möjlighet att överklaga || -en; -er

Synonym till Appell?


1. vädjan, uppmaning, maning, uppfordran, upprop; överklagande, vädjande, vad
2. lystringssignal, samlingssignal, tillrop, anrop; förmåga att lystra, lydnad, disciplin


Slumpvalda ord:

Resocialisera, Minnespeng, Vidarebefordra, Lesbisk, Mystiker, Orostid, Germanist