Vad betyder Apotekstekniker?

Apotekstekniker är apotekspersonal med utbildning i grundläggande öppenvårdsfarmaci. Vid svenska apotek har utbildningen till detta vanligen skett genom internutbildning vid Apoteket AB, men utbildning till apotekstekniker finns även som kvalificerad yrkesutbildning om 1,5 år på heltid. Medellönen för yrket ligger på 21.578 kr och medelåldern i yrket är 36,5 år. == Se ävenRedigera .. Läs vidar på Wikipedia

expeditapotek (med speciell gymnasieutbildning)

Synonym till Apotekstekniker?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lutfisk, Skomakeri, Tofs, Arbetsstycke, Havarti, Konstfrusen, Additiv