Vad betyder Apoteksombud?

Apoteksombud finns bland annat i Sverige och är utlämningsställen för läkemedel och andra apoteksvaror. I Sverige ligger apoteksombud på mindre orter som saknar vanligt apotek. Apoteksvarorna skickas till apoteksombuden via Apoteket AB:s distansapotek, där recepten iordningställs och varorna plockas, slutkontrolleras och paketeras... Läs vidar på Wikipedia

försäljningsställe som förmedlar beställningar från ett apotek

Synonym till Apoteksombud?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Dekretera, Barrering, Syarbete, Odalman, Rivande, Antijudaism, Sitta