Vad betyder Apotekare?

En apotekare i Sverige har genomgått en 5-årig högskoleutbildning (utbildningen är sedan 1990-talet EU-anpassad och 5-årig, inklusive 6 månaders praktik förlagd på apotek). Efter 4,5 år erhåller apotekarstudenten en farmacie magisterexamen och kan därefter välja att göra den frivilliga apotekspraktiken för att bli legitimerad apotekare. En apotekare är samhällets läkemedelsexpert .. Läs vidar på Wikipedia

den som förestår ett apotek; (i Sverige även) person som efter apotekarexamen fått legitimation som apotekare || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Apotekare?

apoteksföreståndare, farmaceut, provisor, pillertrillare


Läs mer om "Apotekare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Profylax, Olagligen, Parkettgolv, Pjattig, Tusan, Omstyr, Amnesi