Vad betyder Apotek?

Apotek, grekiska apotheke, "förråd", är en lokal eller butik för beredning och försäljning av läkemedel. På ett apotek arbetar farmaceuter (apotekare och receptarier) samt apotekstekniker och apoteksassistenter. Det är endast legitimerade farmaceuter som kan ansvara för recept-expediering och som därmed godkänner att läkarens ordination är riktig vad gäller val av läkemedel och dos.. Läs vidar på Wikipedia

affär där man säljer läkemedel || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Apotek?

läkemedelsaffär, farmaceutisk inrättning; medikamentsförråd, husapotek


Läs mer om "Apotek" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dermatologisk, Vojlock, Flegma, Gnugga, Minnessten, Optometri, Vinkelenhet