Vad betyder Apostrofera?

(i högtidliga ordalag) rikta sig till (någon närvarande eller frånvarande) || -de

Synonym till Apostrofera?

tilltala, rikta sig till, vända sig till; framhäva; hylla, harangera


Slumpvalda ord:

Gripbar, Effektivitet, Betagenhet, Knackvurst, Isotrop, Bralla, Vanhedrande