Vad betyder Apostel?

Apostel är ett ord som vanligen i första hand åsyftar tolv av Jesu lärjungar samt Paulus, och betyder i det sammanhanget Guds utsände. Ibland används det som beteckning för utsända missionärer som lyckats omvända ett land till kristendomen. Rollen som Guds utsände förekommer också som beskrivning av profeterna i Gamla Testamentet. Ordet ”apostel” kommer från grekiskans apostolos .. Läs vidar på Wikipedia

missionär; banbrytare för en lära (egentlig betydelse kristendomen); någon av Jesu tolv närmaste lärjungar || -n; apostlar

Synonym till Apostel?

Guds sändebud, sändebud, budbärare, missionär, förkunnare, gudsman, profet; banbrytare, pionjär, föregångsman, förkämpe, förespråkare; lärjunge


Läs mer om "Apostel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Jungfrutal, Kelt, Kontrastera, Gummiband, Differentiera, Herpes, Backpacka