Vad betyder Apomixis?

Apomixis är fenomenet att en organism förökar sig utan vare sig befruktning, meios eller produktion av gameter. Termen används nästan uteslutande inom botaniken. Motsvarigheten i zoologi kallas partenogenes. Vid apomixis är fröna genetiskt identiska med moderplantan. De växter som huvudsakligen förökar sig på detta sätt kallas apomikter och apomiktiska. Eftersom dessa växter är genet.. Läs vidar på Wikipedia

(botanisk term) förökning utan befruktning || oböjl.; en a.

Synonym till Apomixis?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ljuskedja, Diktering, Snackbar, Gack, Elefantiasis, Svuren, Lind