Vad betyder Apokatastasis?

Begreppet apokatastasis (grek., “återställelse"; eg. apokatastasis ton panton, "alltings återställelse") syftar på idén om att allt det onda en gång ska upphöra, och att Gud då ska bli "allt i alla" eller "allt, överallt" (1 Kor. 15:28), det vill säga alla människors slutgiltiga frälsning. Begreppet går framför allt tillbaka till kyrkofadern Origenes (185-254 e.Kr.), även om det .. Läs vidar på Wikipedia

(grekiska, egentlig betydelse återställelse) (teologisk term) alla varelsers (även de ondas) slutliga frälsning genom Guds kärlek och nåd || oböjl.

Synonym till Apokatastasis?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Cigarettstump, Melass, Lovning, Fant, Receiver, Sanddyner, Vaghet