Vad betyder Apati?

Apati (från grekiska απάθεια, apatheia, ungefär "ingen sinnesrörelse") innebär frånvaron av sinnesrörelse (affekt); en likgiltighet och känslolöshet. Inom psykologin är apati en benämning för när en individ ställer sig likgiltig inför aspekter av det emotionella, fysiska eller sociala livet. Klinisk apati anses vara en upphöjd nivå medan en medelnivå kan ses som depression .. Läs vidar på Wikipedia

stor likgiltighet, håglöshet || -n

Synonym till Apati?

håglöshet, okänslighet, känslolöshet, likgiltighet, liknöjdhet, slöhet, letargi, passivitet, acedia


Läs mer om "Apati" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skavd, Andeutdrivning, Hon, Uppslagsord, Mottaglig, Ordfogning, Penninggud