Vad betyder Anvisning?

förklaring, upplysning; handledning; skriftligt meddelande om utbetalning, till exempel postanvisning || -en; -ar

Synonym till Anvisning?


1. upplysning, uppgift, förklaring, råd, instruktion, föreskrift, direktiv; vink, fingervisning
2. betalningshandling, utbetalningsorder, check


Slumpvalda ord:

Livstid, Unionell, Muller, Blomningsperiod, Ladinska, Rikeman, Arbetsvagn