Vad betyder Anvisa?

visa; tilldela (någon en plats); bevilja, anslå (pengar till ett visst ändamål)

Synonym till Anvisa?


1. ge upplysning om, visa, hänvisa
2. bevilja, anslå, tilldela


Slumpvalda ord:

Drav, Egalitet, Lundensare, Motti, Stuveri, Centralfigur, Svallning