Vad betyder Antydningsvis?

säga något antydningsvis i form av antydningar, kortfattat och vagt

Synonym till Antydningsvis?

kortfattat, ungefärligt, vagt uttryckt, i förbigående; insinuant, i förtäckta ordalag, förstucket


Slumpvalda ord:

Begagna, Anglosaxare, Trona, Sink, Skyddsplagg, Missminna, Avmagnetisera