Vad betyder Antydan?

vink, mycket kortfattad upplysning; en aning, allra första början: en antydan till skägg || best. sg. =; en a.; pl. antydningar

Synonym till Antydan?

(i pl. antydningar)
1. flyktigt omnämnande, försiktig upplysning, antydning, anspelning, fingervisning, vink, dessäng, trevare; insinuation, pik
2. embryo, första början, början, tecken, indikation, symtom, tillstymmelse, aning, spår, skymt, ansats, stänk


Slumpvalda ord:

Slidkniv, Kolv, Dyrbarhet, Snubbla, Hungrig, Cyklop, Generator