Vad betyder Antyda?

nämna flyktigt, i förbigående; ge en vink om; tyda på, vara ett tecken

Synonym till Antyda?


1. flyktigt omnämna, omnämna, nämna i förbigående, ge en vink om; låta förstå, insinuera, låta påskina
2. tyda på, indikera, peka på, vara ett tecken på, vittna om, avslöja, visa, signalera


Slumpvalda ord:

Dorsal, Nubb, Fastmera, Rank, Okamratlig, Standardiserad, Klippfast