Vad betyder Antroposofi?

Antroposofi är en rörelse som grundades 1913 av en krets personer kring den österrikiske naturvetaren, filosofen och esoterikern Rudolf Steiner sedan han brutit med Teosofiska samfundet. Antroposofi är enligt Steiner den kunskap, som människan på översinnlig väg kan erhålla om den immateriella världen. Antroposofin betraktas inte som en lära med en bestämd uppsättning idéer. Den har .. Läs vidar på Wikipedia

en andlig rörelse som utgått ur teosofin och som bland annat skapat en egen pedagogik, 'waldorfpedagogiken' || -n

Synonym till Antroposofi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Braindrain, Rekommendabel, Bridong, Nepales, Jurymedlem, Nativitet, Fart