Vad betyder Antropomorfism?

Antropomorfism syftar på personifikation av mänsklig karaktär på icke-människor, till exempel djur, gudaväsen eller föremål. Ordet kommer av grekiskans ανθρωπος (anthrōpos) som betyder människa och μορφη (morphē) det vill säga form. När ett väsen har människoliknande gestalt kallas det fysisk antropomorfism och när väsendet har ett människoliknande själsliv kallas d.. Läs vidar på Wikipedia

det att föreställa sig mänskliga egenskaper hos icke mänskliga företeelser || -en

Synonym till Antropomorfism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Funkar, Ovett, Divergera, Halskant, Utbildningsradio, Hyperbolisk, Tidsschema