Vad betyder Antropocentrism?

Antropocentrism, förhållningssätt där människan sätts i alltings centrum. Utifrån detta förhållningssätt vill man påvisa att naturlagarna och naturkonstanterna är precis sådana att livet på jorden och människans tillblivelse inte skulle ha kunnat bli av om de varit en hårsmån annorlunda. Det betyder enligt vissa anhängare att världens skapare måste ha utformat naturlagarna exak.. Läs vidar på Wikipedia

uppfattningen att människan är det viktigaste i skapelsen; det att ta människan som utgångspunkt och måttstock || -en

Synonym till Antropocentrism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Grimasera, Nattstycke, Stretig, Somnolent, Export, Dendrologisk, Hycklare