Vad betyder Antropocentrisk?

som avser eller är typisk för antropocentrism || -t

Synonym till Antropocentrisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Artikel, Koreograf, Distrahera, Skult, Respons, Koalition, Socialitet