Vad betyder Antites?

Antites är en retorisk stilfigur och tankefigur som kan kännetecknas i meningar bestående av motsatser, som exempelvis; ”Denna inställsamhet ger en behaglig början men ett bittert slut” eller ”För dina ovänner visar du dig försonlig, för dina vänner obeveklig.” Ordet antites kommer från grekiskans ”antithesis”, där anti- betyder ”mot” och thesis- betyder ”position" el.. Läs vidar på Wikipedia

motsats; språkligt uttryck som bygger på kontrast ('fördriva ont med gott'); (filosofisk term, till exempel i Hegels dialektik) sats som ställs i motsats till en annan sats || -en; -er

Synonym till Antites?

(fil.) motsats, motsättning, kontrast; motpåstående


Läs mer om "Antites" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Processionsvagn, Spelenhet, Kurtis, Alf, Blekingska, Landhockey, Svabbning