Vad betyder Antisionism?

Begreppet antisionism är föremål för debatt då innebörden av ordet inte är enhetligt. Antisionism betecknar en negativ hållning till sionism, det vill säga till de politiska strävandena att skapa en judisk nationalstat, och efter staten Israels grundande 1948, att bevara eller stärka denna statsbildning. När den moderna sionismen växte fram i slutet av 1800-talet, möttes den ursprung.. Läs vidar på Wikipedia

fientlig inställning till sionismen (se detta ord)

Synonym till Antisionism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kalifornisk, Fenicisk, Lantis, Korruption, Djursaga, Magot, Reservofficer