Vad betyder Antiseptikum?

bakteriedödande medel || -et el. =; pl. antiseptika (äv. best. pl.)

Synonym till Antiseptikum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Houri, Attraherande, Skjutskarl, Normal, Substantivsjuka, Rinnande, Avlagd