Vad betyder Antiseptikum?

bakteriedödande medel || -et el. =; pl. antiseptika (äv. best. pl.)

Synonym till Antiseptikum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Yta, Taikonaut, Histrion, Virrpanna, Psykolog, Smeksamhet, Snusbrun