Vad betyder Antiseptikum?

bakteriedödande medel || -et el. =; pl. antiseptika (äv. best. pl.)

Synonym till Antiseptikum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Felskrivning, Ovum, Blanddryck, Missakta, Skivling, Minaret, Ork