Vad betyder Antiseptik?

behandling med antiseptikum (jämför aseptik) || -en

Synonym till Antiseptik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Humankapital, Animerad, Kvantifiera, Utilist, Dopritual, Charmknutte, Banda