Vad betyder Antipyretikum?

febernedsättande medel || -et el. =; pl. antipyretika (äv. best. pl.)

Synonym till Antipyretikum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ambrosia, Dema, Intubation, Utputande, Innantill, Dividera, Deja