Vad betyder Antipati?

Antipati är ett ogillande för någon eller något, den direkta motsatsen till sympati. Även om antipati kan uppstå på grund av tidigare erfarenheter så uppstår det oftast utan att en rationell orsaks- och verkanförklaring existerar bland individerna som är inblandade. Uppkomsten av antipati har därför fått många psykologiska förklaringar, som vissa anses övertygande medan andra ses .. Läs vidar på Wikipedia

motvilja || -n; -er

Synonym till Antipati?

motvilja, aversion, avsky, avoghet


Läs mer om "Antipati" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Vargering, Generalprevention, Tibetan, Antiintellektuell, Jaktmark, Levnadsregel, Trilsken