Vad betyder Antinomi?

En antinomi (av gr. anti, "emot", nomos, "lag") är en motsättning mellan två till synes giltiga teorier. Termen har redan av Platon införts i det filosofiska språkbruket, men har särskilt utpräglats av Kant, som söker uppvisa, att den kosmologiska idén leder till antinomier. == Inom filosofin == I filosofin innebär en antinomi en motsättning mellan två till synes giltiga teorier elle.. Läs vidar på Wikipedia

motsägelse mellan två satser eller konflikt mellan två lagar || -n; -er

Synonym till Antinomi?

motsägelse, konflikt, paradox


Läs mer om "Antinomi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Monetaristisk, Moderato, Dumpventil, Obeaktad, Tillsammans, Bakteriofag, Promenadkonsert