Vad betyder Antikverad?

föråldrad || antikverat

Synonym till Antikverad?

föråldrad, otidsenlig, gammalmodig, museal, daterad


Slumpvalda ord:

Paradrum, Hammelsadel, Lekt, Kletande, Dygdig, Haveriutredning, Okysk