Vad betyder Antikvarie?

En antikvarie är yrkestiteln för en tjänsteman vid kulturmiljövårdande myndighet, museum eller privat firma. Förr var ordet även en beteckning på fornforskare eller antikvitetskännare i allmänhet. == Varianter == Föremålsantikvarie Landsantikvarie Länsantikvarie Stadsantikvarie Byggnadsantikvarie == Utbildningar i Sverige == Uppsala universitet Campus Gotland Göteborgs universite.. Läs vidar på Wikipedia

tjänsteman inom kulturminnesvården || -n; -r

Synonym till Antikvarie?

arkeolog


Läs mer om "Antikvarie" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Teleprompter, Banbrytande, Tokajer, Blindpipa, Atrofi, Skogssnuva, Utsmyckad