Vad betyder Antikvariat?

Ett antikvariat är en affär som bedriver handel med företrädesvis äldre och begagnade böcker, manuskript och kartor. Även bilder, vykort, frimärken, mynt med mera kan ingå i affärsverksamheten. Även om det i alla tider bedrivits handel med gamla böcker, så kom antikvariatsbokhandeln i modern mening till Sverige under slutet av 1800-talet. Förutom butiksförsäljning utgav antikvariat.. Läs vidar på Wikipedia

bokhandel som köper och säljer begagnade böcker || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Antikvariat?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ejder, Dietyleter, Doft, Klippa, Renskrift, Kalkylation, Kraxa