Vad betyder Antiklinal?

Antiform är en uppåtböjd del av en veckad berggrund. Se exempel Spetsbergen. När en del av jordskorpan pressas ihop i samband med att två tektoniska plattor rör sig mot varandra, kan berggrunden tryckas ihop och veckas. De veck som bildas går upp och ned i en båge. De uppåtriktade vecken, kammar, kallas antiforma och de nedåtveckade delarna, trågen, kallas synforma. Om de inre delarna i.. Läs vidar på Wikipedia

(geologisk term) sadel de uppåtböjda delarna av ett veckbergskomplex || -en; -er

Synonym till Antiklinal?

sadel


Läs mer om "Antiklinal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hypokondri, Folkgrupp, Vistas, Ginkgo, Vildkatt, Hajfajv, Recipient